Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення
Збірник офіційних документів.

З. Варналій, Є. Жемеренко, В. Жук, А. Павлюк, О. Шевченко
2004

Анотація

Передмова

Проблеми формування та реалізації активної державної регіональної політики України

Конституція України (витяг)

Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році”

Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр.

Законодавчі акти України

Земельний кодекс України (витяг)

Європейська хартія місцевого самоврядування

Закон України про генеральну схему планування території України

Закон України про місцеве самоврядування в Україні

Закон України про місцеві державні адміністрації

Закон України про органи самоорганізації населення

Закон України про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинськек иївської області

Закон України про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон

Закон України про транскордонне співробітництво

Закон України про затвердження загальнодержавної програми розвитку малих міст

Загальнодержавна програма розвитку малих міст

Постанова Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування

Постанова Верховної Ради України щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України

Указ Президента України про концепцію державної регіональної політики

Указ Президента України про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні

Указ Президента України про заходи щодо впровадження концепції адміністративної реформи в Україні

Указ Президента України про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи

Указ президента України про Положення про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування

Рада регіонів при Президентові України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Постанова про порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності

Постанова про деякі питання розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів

Програма розвитку єврорегіонів

Розпорядження про заходи щодо реалізації концепції державної регіональної політики

Розпорядження про забезпечення координації діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Розпорядження про забезпечення координації діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Розпорядження про схвалення концепції загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року

Додаткові матеріали. Проект про державну стратегію регіонального розвитку України 2004-2015

Проект закону України про засади стимулювання розвитку регіонів

Проект закону України "Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності"

Зміст