Наші публікації


ЖУРНАЛ "СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ"

ЖУРНАЛ "СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА"


Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу
(з Експертною доповіддю НІСД «Україна ХХІ століття.
Стратегія реформ і суспільної консолідації»)
Ukraine in the 21st century. Strategy of reforms and social consolidation
Наукове видання (англ.)
Державне управління регіональним розвитком України
Монографія
Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання
та пріоритети державної політики
Матеріали засідання «круглого столу»
Економіка України на шляху від депресії до зростання:
джерела, важелі, інструменти
Матеріали засідання «круглого столу»
Пріоритети формування податкової політики держави: як перейти від фіскалізму
до стимулювання ділової активності
Матеріали засідання «круглого столу»
Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей:
український вимір
Матеріали засідання «круглого столу»
Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави
Монографія Я. Жаліла
Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни
Біла книга державної політики
Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного
та соціально-економічного розвитку
Монографія
Проблеми та перспективи входження України
в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти
Збірник науково-експертних матеріалів
Ресурсний потенціал міст районного значення
у соціально–економічному розвитку країни
Матеріали засідання «круглого столу»
Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції
чи шлях до солідаризації суспільства?
Матеріали засідання «круглого столу»
Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму?
Аналітична доповідь
Між "Центральною Європою" та "Русским миром"
Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання
(2007 р.- вересень 2008 р.)
Збірник аналітичних матеріалів
Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії
Монографія
Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС
Матеріали міжнародної конференції
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи (pdf)
Аналітична доповідь
Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи
Біла книга державної політики
Динаміка зростання та ризики нестабільності
економіки України в 2008 році
Україна у смислових війнах постмодерну:
трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації
Проблеми української економіки: внутрішні суперечності
чи результат світової фінансової кризи?
Матеріали експертної дискусії
Україна в 2008 році: щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність
Матеріали "круглого столу"
Зовнішня політика України:
перші підсумки та перспективи 2008 року
Матеріали "круглого столу"
Державна та муніципальна влада:
проблеми розмежування повноважень
Матеріали "круглого столу"
Тактичні пріоритети та стратегічні
орієнтири економіки України
Сто днів українського уряду:
успіхи, проблеми, перспективи
Російсько-грузинський конфлікт:
причини та наслідки для європейської безпеки
Матеріали експертної дискусії
Українська приватизація:
перспективи та пріоритети
Карпатський регіон та його роль у забезпеченні безпеки
і співробітництва в Європі
Матеріали міжнародної конференції
Ukraine: processes, results, prospects
Україна в 2007 році: щорічні оцінки
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку
Монографія
Дослідження найбільш поширених у світі пропорційних виборчих систем і перспектив
їх запровадження у національне державотворення та правотворення
Аналітична доповідь
Українська економіка
після виборів: що далі?
За редакцією Я. А. Жаліла
Теорія і практика політичного
аналізу і прогнозування
За редакцією М. М. Розумного
Державна регіональна політика України:
особливості та стратегічні пріоритети
За редакцією З. С. Варналія
Малий прикордонний рух:
відповідь на виклики Шенгену
За редакцією С. Мітряєвої
Підготовка нових членів ЄС – країн-сусідів України –
до вступу в Шенген і виклики для України
Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів
Словацько-українське прикордонне співробітництво:
аналіз проблем та стратегія розвитку
Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів
Консолідація суспільства і відповідальність еліт
в умовах виборчого процесу - 2006 р. в Україні
Збірник матеріалів "круглого столу"
Особливості та шляхи детінізації економіки України
За редакцією З.С. Варналія
Політична система і громадянське суспільство:
європейські і українські реалії
За редакцією А.І. Кудряченка
Словацько-українське прикордонне співробітництво:
аналіз проблем та стратегія розвитку
Близькосхідний регіон
у сучасних стратегіях трансантлантичної спільноти
Швед В.О.
Тіньова економіка: сутність,
особливості та шляхи легалізації
За редакцією З.С. Варналія
Україна: стратегічні пріоритети
Аналітичні оцінки-2006
За редакцією О.С. Власюка
Новий парламент і його роль
у реформуванні політичної системи України
Аналітична доповідь
Консолідація суспільства і відповідальність еліт
в умовах виборчого процесу - 2006 р. в Україні
За редакцією С.І. Мітряєвої
Гуманітарна політика Української Держави
в новітній період
За редакцією С.І. Здіорука
Конкурентоспроможність економіки України
в умовах глобалізації
За редакцією Я.А. Жаліла
Регіони України: проблеми
та пріоритети соціально-економічного розвитку
За редакцією З.С. Варналія
Український соціум
Крисаченко В.С., Степико М.Т., Власюк О.С. та ін.
Суспільно-релігійні відносини:
виклики Україні XXI століття
С.І. Здіорук
Шляхи і можливості консолідації
українського суспільства
С.І. Мітряєва
Регіони України: проблеми та пріоритети
соціально-економічного розвитку
З.С. Варналій
Стратегія економічного і соціального
розвитку України (2004-2015 роки)
Офіційне видання
Політика регіонального розвитку в Україні:
особливості та пріоритети
Аналітична доповідь
З.С. Варналій, С.І. Мітряєва, М.С. Токар
Регіональна політика України:
інституційно-правове забезпечення
Збірник офіційних документів
З. Варналій, Є. Жемеренко, В. Жук, А. Павлюк, О. Шевченко
Україна: стратегічні пріоритети
Аналітичні оцінки - 2004
Україна: стратегічні пріоритети
Аналітичні оцінки - 2003
Регіональна політика ЄС
після його розширення
Аналітичні оцінки
Українська політична нація:
генеза, стан, перспективи
Крисаченко В.С., Степико М.Т., Власюк О.С. та ін.
Економічна стратегія держави:
теорія, методологія, практика
Жаліло Я.А.
Переяславська угода 1654 року:
історичні уроки для Українського народу
Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень

© 2010 НІСД webmaster@niss.gov.ua