Історія Інституту


Україна, Київ, вул. Пирогова, 7-а, тел. (380-44) 234-5007 факс. (380-44) 235-2060

Національний інститут стратегічних досліджень, створений згідно з Указом Президента України №128 від 4 березня 1992 року, є науково-дослідною установою аналітично-прогнозного супроводу діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та дослідження фундаментальних проблем розвитку українського суспільства. Перед НІСД поставлені завдання забезпечити наукові розробки у галузі стратегії геополітичного, соціально-економічного, державно-адміністративного, військово-політичного та духовного розвитку України.

Організаційна структура НІСД складається з головного інституту (м. Київ) та регіональних філій в містах Сімферополі, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді, які проводять спеціалізовані наукові дослідження та постійний моніторинг суспільно-політичної ситуації у відповідних регіонах. Всього в Інституті працює 115 осіб (63 - наукові співробітники, серед яких 15 докторів та 46 кандидатів наук, 11 - магістрів). В Інституті працює 6 Заслужених діячів науки і техніки України.

У складі головного Інституту діють такі наукові підрозділи: відділи - політичних стратегій; гуманітарної політики; соціальних відносин і громадянського суспільства; економічної і соціальної стратегії; воєнної політики; відділ етнополітики; стратегічного прогнозування; регіональної політики; соціологічних досліджень.

Основною формою наукової діяльності НІСД є виконання державних проектів, які охоплюють найбільш важливі напрями прогнозно-аналітичного забезпечення діяльності Президента України. Нині Інститутом проводяться дослідження за 7 науковими проектами, головним серед яких є підготовка проекту щорічного Послання Президента України Верховній Раді України.

Всього за підсумками досліджень станом на 1 вересня 2005 року видано понад 150 друкованих праць загальним накладом майже 45 тис. примірників за тематичними серіями: "національна безпека", "воєнна безпека", "стратегія політики і політичний аналіз", "економічні стратегії", "зовнішньополітичні стратегії", "гуманітарна політика і духовна культура", "соціальні стратегії", "екологічна безпека", "регіональний розвиток". Серед цих праць слід виділити започаткований щорічник: "Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки". Ці дослідження знайшло широкий позитивний відгук серед наукової громадськості, політиків - усіх, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку України.

Слід відмітити фундаментальну працю науковців Інституту "Українська політична нація", яка в 2004 році увійшла у десятку найкращих видань України. Інститутом здійснюється моніторинг найбільш важливих проблем суспільного розвитку України та світового співтовариства, матеріали якого надсилаються Президенту України.

Фахівці Інституту залучаються до складу офіційних делегацій України, міжвідомчих і відомчих, урядових та інших комісій і робочих груп. Вони брали участь у розробці Концепції національної безпеки, Військової доктрини України, підготовці Програми економічного співробітництва України з Російською Федерацією на період до 2007 року тощо. НІСД підтримує і розвиває наукове співробітництво із багатьма зарубіжними науковими і дослідницькими центрами.

Для розширення спектра наукових досліджень та ознайомлення з їхніми результатами фахівців і громадськості України та зарубіжних країн, з 1998 р. НІСД та Інститутом проблем міжнародної безпеки започатковано видання щоквартального науково-практичного журналу "Стратегічна панорама", який розповсюджується в друкованій та електронній формах.

Підготовка наукових кадрів здійснюється Інститутом на базі очної (заочної) аспірантури та Спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з 3 спеціальностей - основи національної безпеки держави (політичні науки), економічна безпека держави (економічні науки) та гуманітарна та політична безпека держави (філософські науки).

Інформаційне забезпечення наукових розробок Інституту:

Інститут зберігає, обробляє та поширює інформацію в електронному вигляді, підтримує 3 бази даних, web-сторінку в режимі on-line http://www.niss.gov.ua/ Функціонування інформаційної системи забезпечується фахівцями НІСД.

Джерела фінансування НІСД: Наукові дослідження інституту фінансуються переважно за рахунок Державного бюджету України.
 
директор НІСД Юрій Рубан

Директор НІСД від 05.10.05

Рубан Юрій Григорович
тел.: (380-44) 234 5007

 
 
Ігор Олексійович Гринів

Директор НІСД (14.02.05 - 23.09.05)

Ігор Олексійович Гринів
 
 
Гальчинський Анатолій Степанович

Радник Президента України - Директор НІСД (3.06.02-21.01.05)

професор Гальчинський Анатолій Степанович
 
 
Олександр Степанович Власюк

Виконуючий обов'язки Директора НІСД (15.06.01-3.06.02)

професор Олександр Степанович Власюк
тел.: (380-44) 234 5007
факс: (380-44) 235 2060
 
 
Олександр Федорович Бєлов

Директор НІСД (21.11.96-12.06.01)

Олександр Федорович Бєлов
 
 
Сергій Іванович Пирожков

Директор НІСД (04.1992-09.1996)

Професор Сергій Іванович Пирожков
тел.: (380-44) 295 3466
факс: (380-44) 294 8135