Директор Єрмолаєв
Андрій Васильович

 
 
Перший заступник директора Жаліло
Ярослав Анатолійович

к.е.н., с.н.с., Заслужений економіст України
Заступник директора Литвиненко
Олександр Валерійович

д.політ.н., с.н.с.
Заступник директора Мартюшева
Ірина Едуардівна
Вчений секретар Степико
Михайло Тимофійович

д.філос.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України