ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(2010 рік)

І. Дирекція

ІІ. Наукові підрозділи

1. Відділ економічної стратегії:

1.1. Сектор стратегій структурних перетворень;

1.2. Сектор грошово-фінансової стратегії;

1.3. Сектор інституційного розвитку.

2. Відділ секторальної економіки:

2.1. Сектор досліджень реального сектору економіки;

2.2. Сектор проблем розвитку транспортної інфраструктури;

2.3. Сектор аграрних та земельних відносин.

3. Відділ зовнішньоекономічної політики:

3.1. Сектор зовнішньоекономічних відносин;

3.2. Сектор геоекономіки.

4. Відділ соціальної політики.

5. Відділ регіонального розвитку:

5.1. Сектор стратегій регіонального розвитку;

5.2. Сектор регіонального моніторингу.

6. Відділ досліджень тіньової економіки та корупції.

7. Відділ глобалістики та безпекових стратегій.

8. Відділ зовнішньої політики:

8.1. Сектор Європи;

8.2. Сектор Росії та країн СНД;

8.3. Сектор нових центрів зростання.

9. Відділ оборонних стратегій та військово-технічної політики.

10. Відділ стратегії реформування сектору безпеки.

11. Відділ етнополітики та внутрішньополітичної безпеки:

11.1. Сектор етнополітики;

11.2. Сектор внутрішньополітичної безпеки.

12. Відділ енергетичної та ядерної безпеки.

13. Відділ техногенної та екологічної безпеки.

14. Відділ політичних стратегій:

14.1. Сектор реформування політичної системи;

14.2. Сектор громадянського суспільства;

14.3. Сектор суспільно-політичного проектування.

15. Відділ державної правової політики:

15.1. Сектор аналізу правових систем;

15.2. Сектор нормопроектної діяльності;

15.3. Сектор правових експертиз.

16. Відділ гуманітарної політики.

17. Аналітично-інформаційний відділ.

18. Відділ досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій.

19. Відділ альтернативних стратегій розвитку.

ІІІ. Допоміжні підрозділи

1. Науково-організаційний відділ:

1.1. Сектор планування та звітування;

1.2. Сектор підготовки наукових кадрів;

1.3. Сектор забезпечення Вченої, Експертної та спеціалізованої вченої рад;

1.4. Сектор супроводження діяльності дирекції;

1.5. Сектор міжнародного співробітництва;

1.6. Інформаційно-бібліотечний сектор.

2. Редакційно-видавничий відділ:

2.1. Сектор періодичних видань;

2.2. Сектор редагування та коректури.

ІV. Функціональні підрозділи

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

2. Планово-економічний відділ.

3. Відділ кадрів.

4. Сектор контролю та діловодства.

5. Адміністративно-господарський відділ:

5.1. Сектор матеріально-технічного забезпечення;

5.2. Експлуатаційно-обслуговуючий сектор.

6. Відділ інформаційно-технологічного забезпечення:

6.1. Сектор електронних видань та інформаційного забезпечення;

6.2. Сектор інформаційних технологій та комп'ютерної підтримки.

7. Режимно-секретний сектор.

8. Головний спеціаліст (юрисконсульт).